Избери страница

НАГРАДИ И СЕРТИФИКАТИ

МНОГОБРОЙНИТЕ НАГРАДИ СА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Награда “Строител на годината” 2010г. получена за изпълнението на Висока сграда с подземни гаражи, жилища и офиси – Пловдив

Награда “Сграда на годината” 2009г. получена за изпълнението на Комплекс ROYAL CITY – Пловдив

Награда “Строител на годината” 2008г. получена за изпълнението на Комплекс ROYAL  CITY – Пловдив

Награда “Златния отвес” 2008г. на БСК – Пловдив за изявен принос в строителството

Награда “Златния отвес” 2005г. на БСК – Пловдив за изявен принос в строителството

Награда “Златния отвес” 2003г. на БСК – Пловдив за изявен принос в строителството

Награда “Сграда на годината” 2002г. получена за изпълнението на Хипермаркет “САНИ” – Пловдив

СЕРТИФИКАТИ

Във фирмата е въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:200 BS EN 9001:2000, както и системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 и за управление на безопасността и защита на здравето в съответствие с OHSAS 18001:2007.